Book 1:1 samtale
Se adresse

Beretning og referat fra generalforsamlingen den 3. februar 2024

« Tilbage
Dato: 5. februar 2024
Beretning ved generalforsamlingen i BCC den 3. februar 2024
 
Bornholms Cycle Club er en klub med et voksende medlemsantal. I slutningen af 2022 var vi 123 medlemmer. Vi har haft en pæn fremgang, så vi i dag har 134 medlemmer. Det skyldes helt klart klubbens store satsning på børnene og ungdommen med indkøb af cykler og økonomisk hjælp ved arrangementer og rejser. Det fantastisk gode børne/unge- landevejstrænerteam med Johnny Bondorff, Lasse Müller og Dorthe Poulsen i spidsen, har fået øens børn til at valfarte til Rønne til landevejstræning fra foråret hen over sommeren til efteråret og efterfølgende spinning hen over vinteren. Det sociale er altid i fokus og det er rørende at se, børnene heppe på hinanden, når der køres op ad bakkerne. Man venter altid på hinanden og der bliver gives mange high fives. DET SKAL VÆRE SJOVT AT CYKLE!!!

 I weekenden op til påske afholdt BCC et børne- og ungdomsløb ude ved Rønne Golfklub. I den forbindelse havde vi besøg af DBC Ballerup B/U- Landevej, der kom over med deres ungdomshold. Arrangementet blev en kæmpe succes og et godt samarbejde med Ballerup blev skabt. De inviterede efterfølgende til et uforglemmeligt arrangement i Ballerup Arena den 10. og 11. november, hvor 7 drenge og 3 voksne var til 3 dages løb i Ballerup Super Arena.

En stor del af børnene og de unge træner også på mountainbikes om lørdagene både sommer og vinter. Flere af dem er med til at køre vintercuppen på mountainbike og det lyser ud af børnene at de nyder at cykle sammen. Det sociale betyder mere end konkurrencen.

2023 bød på det sidste BornFondo løb og klubben skal finde ud af, hvordan den fremadrettet skal tjene penge til klubben.

I år blev det første BM på gravel afholdt i forbindelse med Gravel Ride Autumn Edition med 21 deltagere. Vejret var ikke med os, så der var desværre kun 37 ryttere til hele løbets start. Gravel er ellers i stor fremgang, så det bliver nok ikke sidste gang, at der bliver afholdt et BM på gravel.

Tak for forældrenes store opbakning omkring trænerteamet og træningen med kage, kørsel og træningssamlinger både i og udenfor klubhuset. Dejligt, at man altid kan trække på jer, når vi har brug for vejvisere ved vintercuppene, nedtagning af ruter og brug for hjælp i forbindelse med lørdagstræningen.

Tusind tak til alle som har været med til at planlægge cykelløb, søgt tilladelser, markeret ruterne op, og har brugt rigtig mange timer, så andre kan komme ud og køre et fedt løb.
Hele året er der blevet cyklet rigtig mange kilometer til træning. Tusind tak til alle trænerne, som tager ud i al slags vejr. Bruger timere på at planlægge træningen og sørger for at alle er med og får en god oplevelse.

En stor tak skal lyde til spinningsinstruktøren Claus Steenberg, som hele vinteren har sørget for at vi har fået sved på panden mandag efter mandag med altid velvalgt musik.

 
Tak til Anders Cort for at havde være klubbens revisor og en kæmpe tak til Jesper Kraul Jensen for at være tak til revisorklubbens kasserer. Jesper bruger rigtig mange timer på at holde styr på klubbens medlemmer og økonomi.

En stor tak skal lyde til sponsorerne, som støtter op om Bornholms Cycle Club og gør det muligt for medlemmerne kan købe klubtøjet billigere. Husk at støtte op om vores sponsorer ved at handle hos dem.

Kim Mortensen har igen haft et travlt år med at sørge for at vores klubhus bliver vedligeholdt, rengjort og ikke mindst at der altid er mulighed for en kop kaffe og lidt mundgodt efter træningen. Tusind tak til Kim for det store arbejde han lægger i klubben for at vi medlemmer altid kan få en god oplevelse, når vi kommer til og fra træning. Kim skal også have en stor tak for at han altid er behjælpelig med at pakke traileren og ikke mindst sørge for at tingene efterfølgende kommer på plads igen. Tak til Hans Bentzen for at hjælpe Kim med at vedligeholde klubhuset.


 
En stor tak skal lyde til Holger Kürstein som igen i år har sørget for at Bornholms største cykelmagasin bliver skrevet og sendt i trykken. Hvis der er nogen, som har lyst til at sørge for at der også kommer et i 2024, så hold jer ikke tilbage, da Holger er gået på pension fra BCC-NYT.

Tak for at jeg har fået lov til at være formand for denne dejlige cykelklub i 4 år. Jeg glæder mig til at træde lidt i baggrunden og nøjes med at være træner og menigt medlem af Bornholms Cycle Club.Skrevet af afgående formand Nina Gjettermann

 
Referat af generalforsamling i Bornholms Cycle Club
 
Klubhuset på Bellmansvej, lørdag den 3. februar 2024 kl. 13

1. Kim Mortensen blev valgt til dirigent.
3. Formandens beretning – som udsendes til medlemmerne – blev godkendt uden bemærkninger.
Efterfølgende blev der suppleret med enkelte punkter:
  • Der mangler en redaktør/redaktion til klubbladet, da Holger Kürstein af helbredsmæssige          årsager desværre må stoppe. Det er en mulighed kun at lade klubbladet udkomme en gang i kvartalet eller overgå til kommunikation via sociale medier, nyhedsbreve og hjemmeside. Bestyrelsen vurderer behov og muligheder. Maiken Jørgensen vil gerne engagere sig vedligeholdelse af vores hjemmeside (udsendelse af nyheder).
  • Den indvendige renovering af klubhuset, som skulle være gennemført i 2023, er udskudt på ubestemt tid pga. kommunale besparelser.
  • Klubben vil på sigt mangle det overskud BornFondo har givet, og det blev foreslået, at klubben engagerer sig i fx Wonderfestiwall eller Folkemødet. Et nyt – overskudsgivende – løb er selvfølgelig også en mulighed. Bestyrelsen arbejder videre med det.
  • Der skal nok (efter) uddannes trafikofficials, da der dels er få uddannede og en del af disse skal have til ’genopfriskning’. Bestyrelsen følger op.
4. Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger. Regnskabet kan rekvireres hos kassereren.
Der har været en del ekstraudgifter i det forgangne år, især til et nyt tag på redskabsskur, men overskuddet fra det sidste BornFondo sikrer, at der alligevel er et lille overskud på 2.686 kr.
5. Medlemskontingentet for det kommende år blev besluttet fastholdt på 600 kr. for voksne og 400 kr. for børn og ungdom
6. Der var ingen indkomne forslag.
7. Jesper Andreasen og Christian Andreasen blev genvalgt og Dorte Poulsen blev valgt til bestyrelsen. Der var ikke andre opstillede kandidater.
Den afgående formand Nina Gjettermann blev takket for indsatsen.
8. Hans Bentzen blev valgt til bestyrelsessuppleant uden modkandidater.
9. Jannik Møller blev valgt til revisor. Anders Cort blev takket for indsatsen som revisor.
10. Eventuelt.
  • Man kan komme til MTB Maraton og Gravel Challenge (Hillerød) søndag den 6. okt. 2024 med rabat. Henvendelse til Claus Steenberg.
  • Der vil være en afdeling af ORBEA MTB Ungdoms Cup på Bornholm i den første weekend i juni. Der vil være behov for hjælpere og man kan henvende sig til Katja Lenz.
  • Vi skal som licensklub arrangere et licensløb hvert år. Gør vi ikke det, skal vi betale en bøde på 12.000 kr. til DCU. De sidste år har vi fået dispensation – bl.a. pga. en presset økonomi i DCU. Bestyrelsen ser selvfølgelig gerne, at vi afholder et licensløb, og arbejder videre med det.
Rønne den 3. februar 2024
Henrik Kofoed Svendsen
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
11. februar 2024
Samlet stilling - Fri BikeShop Søndergade7 MTB Cup 2023-2024
Resultater og samlet stilling af FriBikeShopSøndergade7 MTB Cup 2023-2024
Læs indlæg
11. februar 2024
Kontingent-opkrævning for 2024
Kontingentopkrævning 2024 - betalingsfrist 1. marts 2024
Læs indlæg
5. februar 2024
Beretning og referat fra generalforsamlingen den 3. februar 2024
22 medlemmer var mødt frem
Læs indlæg
Bornholms Cycle Club
Bellmansvej 22
3700 Rønne
Telefon: 28784706
E-mail: info@bornholms-cycle-club.dk
CVR: 25962796
Log ind
     
Bornholms Cycle Club | Bellmansvej 22 | 3700 Rønne | Tlf.: 28784706