Book 1:1 samtale
Se adresse

BCC's regler for enkelstartsløb

BCCs regler for enkelstarts løb:

 • Alle cyklister er velkomne.
 • Der skal køres med hjelm.
 • DCUs bestemmelser er almindeligt gældende.
 • Færdselslovens bestemmelser er almindeligt gældende.

Løbets afvikling:

 • Enkeltstart i alle klasser køres med 1 min start mellemrum og 25 m. regel.
 • Rytteren skal starte under starterens kommando efter hans nedtælling.
 • Hvis en rytter kommer for sent til start vil dennes tid blive beregnet fra den fastlagte starttid.
 • Ingen former for radio / telefonkommunikation, MP3-afspillere eller taktgivere og lignende er tilladt.
 • Placeringer i mål afgøres af køretid med decimaler.
 • Ved ens køretider afgør startrækkefølgen placeringer. ( først startende placeres først )

Pace og 25 m regel:

 • Ved enkeltstarts løb i BCC, er pace af enhver art forbudt og der må ikke benyttes ledsager-bil
 • Ved pace (ligge på hjul) forstås ledsagelse af en hvilken som helst art indenfor en afstand af 25 meter foran rytteren.
 • Det påhviler enhver rytter at undgå pace under alle omstændigheder.

Ved indhentning (overhaling) af forankørende rytter gælder følgende:

 • Overhaling skal ske med mindst 1 meters sideværts afstand hvis det er muligt.
 • Den overhalede (indhentede) rytter skal straks lade sig falde 25 m tilbage før en eventuel fremkørsel med forbikørsel (overhaling) for øje påbegyndes.
 • 25 m reglen mellem ryttere, gælder ikke de sidste 1000 m før Mål.
 • 25 m reglen mellem ryttere, gælder ikke ved prologer.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre sanktioner og diskvalifikation.
Bornholms Cycle Club
Bellmansvej 22
3700 Rønne
Telefon: 28 56 20 79
E-mail: info@bornholms-cycle-club.dk
CVR: 25962796
Log ind
     
Bornholms Cycle Club | Bellmansvej 22 | 3700 Rønne | Tlf.: 28 56 20 79