Book 1:1 samtale
Se adresse

Generalforsamling lørdag 03.02.2024 kl 13.00

lørdag den 3. februar 2024 fra 13:00 til 17:00

« Tilbage
Oprettet af Jesper Kraul Jensen
Dato: 7. januar 2024
Ordinær generalforsamling ifølge vedtægternes paragraf 5.
 
Generalforsamlingen finder sted
 
Lørdag den 3. februar 2024 kl. 13
i klubhuset på Bellmansvej
 
Da klubben er vært med smørrebrød, kaffe og kage, er tilmelding nødvendigt. Senest tilmelding er lørdag den 27. januar 2024 på mail: info@bornholms-cycle-club.dk
 
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
2. Valg af referent og stemmetæller.
3. Beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
4. Regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
5. Medlemskontingent for det kommende år fastsættes.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. (Jesper Andreasen,
Christian Andreasen og Nina Gjettermann er på valg. Nina
ønsker IKKE genvalg).
8. Valg af bestyrelsessuppleant(er) for ét år (Hans Bentzen er på
valg og ønsker genvalg).
9. Valg af revisor(er) for ét år. (Anders Cort er på valg og ønsker
IKKE genvalg).
10. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bornholms Cycle Club
Bellmansvej 22
3700 Rønne
Telefon: 28784706
E-mail: info@bornholms-cycle-club.dk
CVR: 25962796
Log ind
     
Bornholms Cycle Club | Bellmansvej 22 | 3700 Rønne | Tlf.: 28784706