Book 1:1 samtale
Se adresse

Kontingent & licens

Al henvendelse vedr. kontingent og medlemskabsskab: info@bornholms-cycle-club.dk
Kontingentsatser pr. 1. januar 2018
Voksen 600 kr.
Børn og ungdom (til og med U19) 400 kr.
Passive/støtte medl. 400 kr.
Kontingent opkræves i januar måned.

Via orientering pr. mail, i klubblad, på hjemmeside og på klubbens sociale medier.
 
Kontingentet skal være indbetalt senest 1. februar til klubbens konto hos Sydbank, reg.nr. 6060 konto 0004856496 eller MobilePay 19186

Husk samtidig, at oplyse navn på den som indbetalingen vedrører.

De medlemmer, som vi ikke har hørt noget fra senest den 1. marts vil blive betragtet som udmeldt.

Indmelding:
Melder du dig ind i løbet af året, så er kontingentet følgende

Voksen
600 kr ved indmelding i 1. kvartal
450 kr ved indmelding i 2. kvartal
300 kr ved indmelding i 3. kvartal
150 kr ved indmelding i 4. kvartal

Børn/ungdom/passiv
400 kr ved indmelding i 1. kvartal
300 kr ved indmelding i 2. kvartal
200 kr ved indmelding i 3. kvartal
100 kr ved indmelding i 4. kvartal

Ved indmeldelse bedes du samtidig oplyse følgende om dig selv:
  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Email
  • Tlf. nr.
Betalt kontingent refunderes ikke.

DCU-licens
Det er ikke nødvendigt at have licens hos DCU for at være medlem af klubben og deltage i klubbens løb, bornholmske mesterskaber, eller motionsløb i Danmark

Du skal have konkurrencelicens hvis du ønsker at deltage i licensløb som arrangeres af cykelklubber under DCU.

Du kan tegne  motionslicens, som bl.a. giver rabat på motionsløb arrangeret af DCU samt sparer dig for lægeerklæring til en række udenlandske motionsløb, bl.a. La Marmotte.


På  www.cyklingdanmark.dk/medlemmer/om-licens/ kan læse mere om licenserne, hvad de koster og hvordan du bestiller dem.
Bornholms Cycle Club
Bellmansvej 22
3700 Rønne
Telefon: 28784706
E-mail: info@bornholms-cycle-club.dk
CVR: 25962796
Log ind
     
Bornholms Cycle Club | Bellmansvej 22 | 3700 Rønne | Tlf.: 28784706